Udział sędziów w sezonie 2011/12

 

ZESTAWIENIE LICZBOWE

 

IMIĘ I NAZWISKO M.NAROD. SENIORZY MŁODZIEŻOWIEC JUNIORZY JUN.MŁODSI MŁODZICY RAZEM
Konrad Adamski - - - 8 8 - 16
Robert Andrzejewski - - - - - 1 1
Łukasz Banaszewski - - - - 4 19 23
Dawid Broncel - - - - - 2 2
Marek Broncel 7 -

-

- 7 4 7+11
Łukasz Czapliński - -

-

- 2 4 6
Krzysztof Garbolewski 5 18

1

- 11 7 5+37
Bartłomiej Gierałtowski - - - 4 4 6 14
Janusz Gottschalk 14 19

6

6 5 2 14+38
Maciej Iwoła - - - - - 4 4
Radosław Koryzna 35 24

3

5 - - 35+32
Łukasz Król 18 23

8

3 7 - 18+41
Radosław Liszewski 9 3

-

6 12 12 9+35
Maciej Michalak 4 16

1

4 4 2 4+27
Grzegorz Moś - - - - - 2 2
Przemysław Nylec - - - - - 2 2
Adam Oleksów - - - - 2 - 2
Donat Oleksów - - - - 3 - 3
Robert Sekuła - - - 3 4 2 9
Łukasz Serewiś - - - - 3 2 5
Sebastian Sitek - - - - - 1 1
Ryszard Sudczak - 4 - - - - 4
Bartosz Sypioła - - - - 4 4 8
Piotr Szymański - - - 3 2 4 9
Przemysław Wojtaszek - - - - 5 15 20
Wojciech Włoch - - - - 11 12 23
Sebastan Żabski - 6 - - 2 - 8

                             

                                                                       STRONA GŁÓWNA