MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW

2005/2006

Mistrzostwa Polski Seniorów     M. P. Juniorów M³odszych    Puchar Polski 2005    Miźdzywojewódzkie Zawody M³odzików

RUNDA ELIMINACYJNA:

 Arkonia Szczecin - UKS MOSM Bytom 20:2
 £STW Pocztowiec £ódŸ - £STW Pocztowiec £ódŸ II 19:3
 KSZO Ostrowiec - UKPW 44 Warszawa 21:7
 UKPW 44 Warszawa - £STW Pocztowiec £ódŸ II 10:9
 Arkonia Szczecin - £STW Pocztowiec £ódŸ    3:12
 KSZO Ostrowiec - UKS MOSM Bytom 19:7
 Arkonia Szczecin - UKPW 44 Warszawa 16:5
 £STW Pocztowiec £ódŸ - UKS MOSM Bytom 20:2
 KSZO Ostrowiec - £STW Pocztowiec £ódŸ II 21:3
 UKS MOSM Bytom - £STW Pocztowiec £ódŸ II   5:6
 £STW Pocztowiec £ódŸ - UKPW 44 Warszawa 24:8
 Arkonia Szczecin - KSZO Ostrowiec   9:4
 Arkonia Szczecin - £STW Pocztowiec £ódŸ II 18:3
 UKS MOSM Bytom - UKPW 44 Warszawa   4:7
 £STW Pocztowiec £ódŸ - KSZO Ostrowiec 11:5

TABELA RUNDY ELIMINACYJNEJ :

1.£STW Pocztowiec £ódŸ 10:0 86-21
2.Arkonia Szczecin  8:2 66-26
3.KSZO Ostrowiec  6:4 70-37
4.  UKPW 44 Warszawa   4:6 37-74
5. £STW Pocztowiec £ódŸ II   2:8 24-73

6.

UKS MOSM Bytom

  0:10

20-72

 

RUNDA ZASADNICZA:

 

 GRUPA A:

I

   GRUPA B:

I

 £STW Pocztowiec £ódŸ - KSZO Ostrowiec  19:3    UKPW 44 Warszawa - £STW Pocztowiec £ódŸ II  10:11 (po dogr.)
 £STW Pocztowiec £ódŸ - Arkonia Szczecin  10:8    UKPW 44 Warszawa - UKS MOSM Bytom    5:6
 Arkonia Szczecin - KSZO Ostrowiec  11:8    UKS MOSM Bytom - £STW Pocztowiec £ódŸ II    5:9

 

     GRUPA A:

          GRUPA B:    
1. £STW Pocztowiec £ódŸ 8:0 52-19   1. £STW Pocztowiec £ódŸ II 6:2 35-30
2.

Arkonia Szczecin

4:4 31-34   2. UKPW 44 Warszawa 4:4 32-30
3, KSZO Ostrowiec 0:8 20-50 3. UKS MOSM Bytom 2:6 20-27

TURNIEJ FINA£OWY:

Ęwieręfina³ I:  KSZO Ostrowiec - UKS MOSM Bytom 16:2

Ęwieręfina³ II: £STW Pocztowiec £ódŸ II – UKPW Warszawa 6:7

FINA£:

o miejsce V (pierwszy mecz):

UKS MOSM Bytom - £STW Pocztowiec £ódŸ II 6:4

PÓ£FINA£Y:

o miejsca I-IV:

pó³fina³ I:  £STW Pocztowiec £ódŸ – UKPW Warszawa 18:3

pó³fina³ II: Arkonia Szczecin - KSZO Ostrowiec 6:4

FINA£Y:

o miejsce V (drugi mecz):

UKS MOSM Bytom - £STW Pocztowiec £ódŸ II 3:5 i 7:6 w rz. karnych

o miejsce III: UKPW Warszawa - KSZO Ostrowiec 3:9

o miejsce I:   £STW Pocztowiec £ódŸ - Arkonia Szczecin 6:5

KOŃCOWA TABELA MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW NA ROK 2006:

1.

£STW Pocztowiec £ódŸ

2.

Arkonia Szczecin

3. KSZO Ostrowiec
4. UKPW-44 Warszawa
5. UKS MOSM Bytom
6. £STW Pocztowiec £ódŸ II

TABELA "FAIR-PLAY" (pkt.karne):

   RUNDA RE RZ I FIN RAZEM

 w tym

1.  Arkonia Szczecin 21 12 10 43  ---------------------------------
2.  £STW Pocztowiec £ódŸ 33 18 10 61  2 z prawem zamiany
3.  UKS MOSM Bytom 36 16 10 62  2 z prawem zamiany
4.  £STW Pocztowiec £ódŸ II 29 21 19 69  3 z prawem zamiany
5.  UKPW 44 Warszawa 46 22 12 80  6 z prawem zamiany
6.  KSZO Ostrowiec 40 7 34 81  7 z prawem zamiany

 

STRZELCY BRAMEK:

£STW Pocztowiec £ódŸ

 RUNDA:

RE

RZ I FIN

RAZEM

 Karaczko

23

7 6

36

 Œcierwicki

12

4 5

21

 Stopczyński

9

5 4

18

 D¹brówka

11

4 -

15

 Harasimiuk

10

3 2

15

 Wachnik

9

- -

9

 Bednarek - 4 3 7

 Wagner

3

1 2

6

 Soból 2 1 0 3
 Wiosna 3 0 0 3
 Kwiatkowski 2 0 0 2

 Na³źcz

2

0 1

3

 Rozpierski 0 - 1 1

Arkonia Szczecin

 RUNDA:

RE

RZ I FIN

RAZEM

 Leszek

9 10 2 21
 Ulchurski 12 2 2 16
 Maœlanka 10 2 2 14
 Szymański 11 2 0 13
 Samborski 9 1 2 12

 Giera³towski

8 2 1 11
 Humiczewski 4 1 2 7
 Turowski 2 - 0 2
 Stroński 1 0 - 1

                                                                                            

KSZO Ostrowiec

 RUNDA:

RE

RZ I FIN

RAZEM

 Bar Micha³ 24 5 7 36
 Kencel 14 0 5 19
 Poæoga 10 2 4 16
 Poznański 5 3 2 10
 Bar Marcin 6 1 2 9
 Derlatka 6 0 2 8
 Cichocki - - 7 7
 Pacocha 2 0 - 2
 Lasocki 1 0 0 1
 Miechowicz 1 0 0 1
 Wyrwiński 1 - 0 1

£STW Pocztowiec II £ódŸ

 RUNDA:

RE

RZ I FIN

RAZEM

 Piotrusiak 8 6 4 18
 Michalski 7 2 - 9
 Piatek Marcin 2 4 3 9

 Harasimiuk Artur

3

4 -

7

 Mielcarek 0 3 2 5
 B¹k Micha³ 1 1 3 5
 Cybulski 1 0 2 3
 Pi¹tek Piotr 1 0 1 2
 Wójcik 1 - - 1

                                                                                                                

UKPW 44 Warszawa

 RUNDA:

RE

RZ I FIN

RAZEM

 Kasperski 7 5 3 15
 Szaniawski 7 6 2 15
 Szymborski 11 1 2 14
 Biadoń 4 - 2 6
 Marcińczyk 4 1 1 6
 Liszewski 1 2 2 5
 Morga 3 0 1 4

UKS MOSM Bytom

 RUNDA:

RE

RZ I FIN

RAZEM

 £ukomski 10 4 5 19

 BŸdziu³a

4 1 3 8
 Wźæykowski 1 2 1 4
 Witek

3

0 -

3

 Logiewa 1 1 - 2

 Wolicki

1

1 0

2

 Lentner 0 1 2 3
 Skowronek - 1 - 1

                                                                                                                NA GÓRŹ STRONY                                         STRONA G£ÓWNA